СПИК Членове Членство в СПИК
spik-bg.org

Членство в СПИК

Член на сдружението трябва да споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, да имат съответната квалификация, да са имали и да имат принос към пътното дело, да приемат устав и плаща редовно членския си внос. Членуването в сдружението е доброволно.

Индивидуалните членове на сдружението са български граждани с признато в България висше образование по специалности имащи отношение към пътното дело, работещи в областта на пътното, градското и аеродрумното проектиране, планиране, управление, технически надзор, развитие на нормативната база и технологиите.

Колективни членове на сдружението са юридически лица, които упражняват проектантска и консултантска дейност в областта на пътищата и пътната и градска инфраструктура, членове на чийто управителни органи са български граждани.

Асоциирани членове на СПИК са юридически лица с нестопанска цел и търговци, които имат активно отношение към състоянието и развитието на пътното дело, както и физически лица, които поради своето служебно или обществено положение, функциите си или опитността си са в състояние да допринесат за постигане целите на СПИК
 

 

Сдружение на Пътните Инженери и Консултанти (СПИК)


Календар

февруари 2018 март 2018
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28