СПИК Членове Членове
spik-bg.org

Членове

Редовни членове на СПИК

Индивидуални редовните членове

Редовни индивидуални членове на сдружението могат да бъдат български граждани с признато в България висше образование по специалности имащи отношение към пътното дело, работещи в областта на пътното, градското и аеродрумното проектиране, планиране, управление, технически надзор, развитие на нормативната база и технологиите.

Колективни редовните членове

Редовни колективни членове на сдружението могат да бъдат всички юридически лица, които упражняват проектантска и консултантска дейност в областта на пътищата и пътната и градска инфраструктура, членове на чийто управителни органи са български граждани.

Редовни членове на СПИК са с право на глас в Общото събрание и плащат членски внос

Асоциирани членове на СПИК

Асоциирани членове на СПИК могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел и търговци, които имат активно отношение към състоянието и развитието на пътното дело, както и физически лица, които поради своето служебно или обществено положение, функциите си или опитността си са в състояние да допринесат за постигане целите на СПИК

Асоциираните членове на СПИК са с право на съвещателен глас в Общото събрание и не плащат членски внос

Почетни членове на СПИК

Почетни членове на сдружението, могат да бъдат физически лица, които със своята дейност са имали и продължават да имат значителен национален или международен принос към развитието на пътното дело, удостоени от Управителния съвет на Сдружението.

Почетните членове на СПИК са с право на съвещателен глас и не плащат членски внос

 

Сдружение на Пътните Инженери и Консултанти (СПИК)


Календар

февруари 2018 март 2018
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28