FHE About us Activities Present activities Проект за наредба 16
spik-bg.org

Проект за наредба 16

NO TRANSLATION AVAILABLE

През 2007 година по инициатива на СПИК започва разработването на нова НАРЕДБА № 16 от. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, която да замени същата от 23.07.2001 г. В края на 2008 година беше завършен окончателния вариант на наредбата, като за създаването му с заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство беше създадена работна група. Наредбата е разработена с участието колеги пътни инженери, работещи в проектантски, надзорни и строителни фирми, изпълняващи ремонтни и рехабилитационни дейности по пътната и улична мрежа на страната.


Окончателният вариант на наредбата е предаден на МРРБ за приемане и публикуване, като въвеждането й в практиката ще осигури безопасни условия за движението при извършването на ремонтни дейности по пътната и улична мрежа. С това страната ни ще направи крачка по пътя на поетите ангажименти към ЕС за 50% намаляване на убитите при ПТП.

Текст на проекта за нова НАРЕДБА № 16

 

Federation of Highway Engineers


Calendar

February 2018 March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28