FHE About us Meet our board
spik-bg.org

Управителен съвет

NO TRANSLATION AVAILABLE

Членове на Управителният съвет:

инж. Павел Василев Диковскисъ-председател;

Роден през 1948 година в София, завършва УАСГ през 1973 година със специалност строителен инженер – пътно строителство. Владее френски език. 20 години от кариерата си е проектант на пътни тунели и мостове в Пътпроект и Техноекспортстрой. В този период 6 години е на работа в Алжир, където проектира част от съоръженията на магистралата „Est – Ouest”, финансирана от Световната банка. 10 години работи в пътната администрация като ръководител сектор „Поддържане на съоръжения”, зам.началник на ГУП, началник на ГУП и респективно изпълнителен директор на Изпълнителна агенция”Пътища”. От 6 години е председател на съвета на директорите на „Пътперфект груп” АД. От 1995 до 1997 година е бил член на Управителния съвет на „Мостстрой” ЕАД. Участвал е в обследванията на всички мостове в критично и аварийно състояние по РПМ. Бил е участник в провеждането на търговете за строителство на обектите от „Капитално строителство” и от програмите „Транзитни пътища” и „Транс-гранично сътрудничество”. Ръководил е ЕТИС на ГУП и управлението и поддържането на РПМ.

инж. Юлиан Йорданов Тюфекчиев - съ-председател;
Роден през 1953 година и завършва Университета за Архитектура, Строителство и Геодезия в град София през 1978 година. Специализира в областта на деформационните характеристики на строителните материали и оразмеряване конструкцията на пътни и летищни настилки и оценка на техникоикономическата ефективност на инвестиционни проекти в областта на транспорта в периода от 1984-1985 в САЩ в Щатския университет на Охайо”, Катедра “Транспорт”, гр. Колумбъс, щат Охайо. Председател на AEBTRI (Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата), Член на Борда на Директорите и члена Комисията по обучение на ИРФ /Международна пътна федерация – от 1998 – до момента. Член на Комитета по Якостни и Деформационни Характеристики на Направление “Настилки” към Националния изследователски съвет, Вашингтон, САЩ., 1985 – 1988. Старши член на Институцията на Пътните и Транспортни Инженери на Великобритания (No 41730), FIHT от 1994 до момента. Повече от 25 години опит в научно изследователската дейност в областта на пътната наука и практика, в инвестиционните и предпроектни проучавания, в управлението на проекти с бюджетно и външно финансиране по форми на Договорите на Световната банка, ФИДИК, ФАР /ИСПА/ и съобразени с българското законодателство – ЗУТ. Изпълнителен директор на Мотт Макдоналд България ЕООД.
Автор / съавтор на повече на 30 публикации свързани с оценка качеството на строителните материали, технологиите за изпълнение, ремонта и поддържането на пътищата, пътните настилки и летищни писти.

инж. Тодор Тодоров Тодоров - изпълнителен директор; Тодор Тодоров
Роден през 1961 година, завършва висше образование през 1983 година в Университета за архитектура, строителство и геодезия – гр. София със специалност Строителен инженер– Магистър „Транспортно строителство”. Главен асистент и лектор в Транспортния факултет към Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)от 1996 год. до момента. От 2005 год. Управител на „Трансконсулт-22” ООД. В периода от 2000 до 2003 година Директор д-ция „Планиране, проектиране и нормативна уредба” в Изпълнителна Агенция „Пътища”. Професионален опит в областта на Управление на пътни проекти. Опит в програми на Европейския Съюз (ЕС) – Трансгранично сътрудничество – PHARE и ИСПА, както и Проекти за рехабилитация на основната пътна мрежа на България – „Транзитни пътища” 3 и 4. Управление на договори съгласно FIDIC. Разработване на Тръжни Документации за пътни проекти, финансирани от ЕС и други международни финансови институции (Европейска Инвестиционна Банка, Световна Банка). Транспортно планиране и проектиране на улични мрежи в урбанизирани райони. Изготвяне на Прединвестиционни проучвания и пътни проекти - геометрия на трасе, пътни настилки, проекти за подържане и рехабилитация на пътища, проучване и организация на движението. През 2008 год. успешно преминал курс на обучение за Одит на пътна безопасност на транспортната инфраструктура и лицензиран Инструктор на одитори по пътна безопасност.


инж. Албен Рашков Родопманов
 

 

 

 


инж. Даниела Валентинова Пенева
 

 

 

 


инж. Румен Ангелов Миланов 
 

 

 

 


инж. Любен Манасиев Симеонов
 

 

 

 


Стефан Христов Василев
 

 

 

 


инж. Деляна Любенова Сеченска-Бояджиева 
 

 

 

 


инж. Костадин  Христов Таушанов
 

 

 

 

 

проф. Костадин Христов Топуров

 

 

 

 

 

 

инж. Николай Димитров Димитров
 

 

 

 


инж. Росица Иванова Спасова
 

 

 

 


инж. Христо Тодоров Славчев

 

 


 

 

 

инж. Ясен Тодоров Ишев

 

 

 

 

 

 

Членове на Контролният съвет:

инж. Николай Богомилов Сотиров


 Роден през 1947 г. Завършва „Университета за Архитектура, Строителство и Геодезия” в гр. София през 1972 г., специалност „Проектиране на пътища и мостове”. Специализация по „Конзолно изграждане на мостове – проектиране и строителство” – Осло, Норвегия, 1990. Курс на обучение относно управление на строителството и договорни процедури, осигурен от Главно Управление на Пътищата и представен от „Мотт МакДоналд – България” – 1997.
Повече от 33-годишен опит в проектирането, надзора и администрирането на договори за големи съоръжения, пътища и пътни конструкции в България. Опит в управление на строителството, строителен надзор на строителството, рехабилитацията и поддръжката на пътища и мостове в България и Ирак. Като Старши Проектант и Началник на Проектантския Екип участва в проектирането на множество виадукти с обща дължина 3500 м от първокласните пътища в България. Работата на екипа включва Аспаруховия мост над Варненския канал с обща дължина 1600 м и стоманена връхна конструкция в централната част на отвора с дължина 160 м.; множество мостове и надлези от националната пътна мрежа, проектиране и строителен надзор на 15 бр. виадукти по АМ „Хемус” и голям брой съоръжения по АМ „Марица”. Ръководител на екипа за проектирането на множество съоръжения в Абу Даби, Дубай и Бахрейн. В момента – Директор Проекти „Мотт МакДоналд – България”.


инж. Мария Благоева Амбил
 

 Родена през 1944 година в София. Завършила висшето си образование през 1969 година във Висшия институт по архитектура и строителство, специалност „Пътно строителство”. Владее френски и руски език. Работила като проектант в отдел”Конструкции” в ИПП”Пътпроект” София с участие в проектантски екипи за проектиране на големи пътни съоръжения. Участие в проектантски екипи в Алжир за оказване на техническа помощ при проектиране на АМ Анаба-Алже и други пътища като представител на Технокомплект България. Работила в Главно управление на пътищата по всички проблеми на поддържането на РПМ. Специализация във Франция, Париж за работа с програмата HDM ІІІ и  HDM ІV. Като началник сектор „Поддържане на РПМ” работила в областта на организация на движението и осигуряване на неговата безопасност. Член на междуведомствена комисия по безопасност на движението. Участие в програмата „Партньорство за пътища” на Световната банка и холандската пътна администрация, в обучение и множество семинари в Холандия и други страни. Участие в подготовката и издаването на „Наръчник по пътна безопасност”. Лицензиран одитор по пътна безопасност. Координатор по програма „Фазеп” на френското правителство за обследване на съоръженията по РПМ и създаване на банка данни за тях. Управител е на фирма”Консултперфект” ЕООД за консултантски услуги при изработване на оферти за участие в процедури в областта на пътното строителство и пътната безопасност.

 

 


инж. Румен Иванов Михайлов – ръководител секция „Организация и  безопасност на движението” 

Роден 1958 г. в София. След завършване на висшето си образование, работи в ІТ и телекомуникационните индустрии. От 1994 година работи за Търговското представителство на американската фирма 3М в България. Вече 15 години тясно специализира и професионално се занимава с проекти и програми за повишаване безопасността на пътната инфраструктура като мениджър на ЗМ България. За внедряване на световните достижения в тази област участва в многобройни международни курсове за управление на проекти, управление на качеството /Зелен колан по Шест Сигма методология/, управление и лидерство и др. През 2000-2002 завършва специализирана програма и е Магистър по Бизнес Администрация към Сити Юнивърсити Сиатъл.
Активен участник от 1999 година досега в дейноста и програмите на Американската търговска камара в България. За 3 последователни мандата в периода 2001-2006 е избиран за член на борда на директорите на камарата. За достигане на по-висока ефективност на компаниите, работещи в сферата на пътната безопастност, разработва и промотира програми за използване на нови висококачествени материали и продукти пред национално-представени организации и институции. Включван в работни групи и парламентарни комисии, където предлага различни проекти и промени в законовата уредба, способстващи за намаляването на произшествията на пътя. Автор и съорганизатор на редица медийни и обществени кампании за повишаване професионалната подготовка на специалистите, работещи в структурите за проектиране, поддръжка и подобряване на безопасността на пътя. Лектор на редица семинари посветени на безопасността на национално, регионално и общинско ниво.

 

 

 

 

Federation of Highway Engineers


Calendar

December 2018 January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31