FHE Road Safety For safe roads Европейска харта за пътна безопасност
spik-bg.org

Европейска харта за пътна безопасност

Article Index
Европейска харта за пътна безопасност
Page 2

     

Европейската харта за безопасност на движението по пътищата е една инициатива и един призив, отправен към всички социални групи, които считат, че всеки човек може да допринесе, на индивидуално ниво, за увеличаване на безопасността на движението в Европа. Отнася се за форума, където подписалите могат да обменят своя опит и новите си идеи в усилията си за постигане на по-голяма сигурност по пътищата на Европа, излизайки и извън границите на своите собствени страни. Това е израз на отговорността, която пада върху всички участници за постигане на общата цел - намаляване наполовина броя на смъртните случаи поради пътни произшествия до 2010 година.

 

 

Инициативата

Европейската харта за пътна безопасност е много повече от един политически документ. Това е една покана от страна на Европейската комисия за конкретни действия, оценка на резултатите и продължаване на усилията в посока на дейности, които карат обществото да се замисли повече и да осъзнае необходимостта от намаляване броя на жертвите в резултат на пътни катастрофи.

Европейската комисия играе важна роля в работата, реализирана в цяла Европа, за увеличаване на безопасността на движението по пътищата. Нейното желание е да даде на всички работещи в тази област (институции, асоциации и фирми) възможност да споделят идеи и проекти по начин, по който всички участници могат да научат едни от други и да се зародят нови идеи за подобряване на пътната безопасност в Европа. 

Federation of Highway Engineers


Calendar

December 2018 January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31