FHE Road Safety For safe roads Безопасност на пътната инфраструктура в ЕС
spik-bg.org

Безопасност на пътната инфраструктура в ЕС

NO TRANSLATION AVAILABLE

На 19 ноември 2008г Европейският парламент прие Директива 2008/96/ЕО за управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Директивата цели установяването на единни стандарти за безопасност в ЕС (особено за трансевропейските пътни мрежи), които да повишат сигурността и да намалят значително броя на пътните произшествия.

 Стандартите за безопасност на пътищата се различават сериозно в различните държави-членки, особено що се касае до пътното проектиране и поддръжка. От своя страна, инфраструктурите подобрения на пътната мрежа биха могли да ограничат броя на пътнотранспортните произшествия, намалявайки броя на пострадалите лица с 7 000 и на загиналите с 600.

За да се повишат стандартите за сигурност, предложението за директива предвижда оценки на въздействието върху пътната безопасност, одити (които ще бъдат задължителни) и инспекции относно безопасността и повишаване на безопасността на съществуващите пътни мрежи. Това включва определяне на пътните участъци с повишен риск, използване на интелигентни пътни знаци и приемни системи за интегрирано предаване на ограниченията за скоростта на превозните средства, въвеждане на интелигентни транспортни системи и на телематични услуги за спешни случаи и сигнализация, както и еднакви пътни знаци за целия ЕС, които да предупреждават за пътни участъци в ремонт.

Същността на директивата не толкова внася нови изисквания, колкото ще служи като набор от насоки, които държавите-членки да следват при управлението на безопасността на своята пътна инфраструктура.

Пълен текст на Директива 2008/96/ЕО на български

 

Federation of Highway Engineers


Calendar

December 2018 January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31