СПИК За нас История
spik-bg.org

История

На 25 Април 2005 год. в град София беше учредено „СДРУЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ИНЖЕНЕРИ И КОНСУЛТАНТИ” (СПИК). С Решение No 1 по Ф.Д. No 5239/2005 на Софийския градски съд СПИК беше вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Учредители и съ-председатели на СПИК са инж. Павел Диковски и инж. Юлиан Тюфекчиев. Управителният съвет на сдружението наброява 15 души основно представители на едни от най-изявените български консултантски фирми в пътния сектор. Изпълнителен директор и член на УС на Сдружението е инж. Тодор Тодоров.


Ползвайки дългогодишния професионален опит на своите членове и познавайки добре предстоящите задачи пред сектора в светлината на членството на страната ни в ЕС , Управителният Съвет на Сдружението си поставя следните основни цели:

  • насърчаване на мерките за икономическо, социално и екологично устойчиво развитие на пътната инфраструктура в Република България.
  • създаване на условия за нетърпимост към непрофесионални прояви в областта на пътната практика
  • подпомагане на професионалната реализация на своите членове и кадрово и технологично развитие на българските консултантски фирми, като част от подготовката за участие в процесите на развитие на пътната инфраструктура в България и нейната хармонизация с тази на Европейския съюз.
 

Сдружение на Пътните Инженери и Консултанти (СПИК)


Календар

октомври 2018 ноември 2018
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31